ประวัติความเป็นมา

บริษัท เทคเอซ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2528 โดยคุณสุรักษ์ เตชะศรีสุขโข สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1341 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ศรีวราทาวน์อินทาวน์ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เริ่มแรกดำเนินธุรกิจจำหน่ายกล้องจุลทรรศน์ ต่อมาได้ขยายกิจการมาจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ จนถึงปัจจุบัน

       ปัจจุบันบริษัท เทคเอซ จำกัด เป็นผู้นำเข้าเครื่องมือแพทย์ชั้นนำจากต่างประเทศ เช่น เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ, เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, เครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ เป็นต้น พร้อมการให้บริการหลังการขายครบวงจร เป็นที่เชื่อถือในวงการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์มามากกว่า 30 ปี

       บริษัท เทคเอซ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN ISO 13485:2016 และ EN ISO 9001:2015

วิสัยทัศน์

ส่งต่อผลิตภัณฑ์ทางด้านอุปกรณ์การแพทย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดทางกฎหมาย พร้อมทั้งบริการที่ประทับใจให้กับลูกค้า เพื่อใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของเราในการช่วยเหลือสังคม

พันธกิจ

  • คัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากผู้ผลิตทั่วโลก

  • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าของบริษัทในระยะยาว

  • เน้นการบริการที่ดีให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจของลูกค้า

  • ขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้และกระจายความเสี่ยง และสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท

 
about-techace