เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ Intoximeters-Alco-Sensor V (ASV)

IntoximeterS-AlCO-SENSOR V (ASV)

เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ รุ่น AlCO-SENSOR V (ASV) ผลิตภัณฑ์ INTOXIMETERS ประเทศสหรัฐอเมริกา

  • ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์

  • ระบบปรับความเที่ยงตรงก่อนการตรวจวัดทุกครั้ง โดยเครื่องจะกำจัดไอของแอลกอฮอล์ออกโดยอัตโนมัติ

  • ได้รับการรับรองคุณภาพจาก NHTSA จากประเทศสหรัฐอเมริกา

  • น้ำหนักของเครื่อง 350 กรัม

 
เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ Intoximeters-Alco-Sensor FST

IntoximeterS-ALCO-SENSOR FST

เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ รุ่น ALCO-SENSOR FST ผลิตภัณฑ์ INTOXIMETERS ประเทศสหรัฐอเมริกา

  • วัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้เพียงสารเดียว ไม่มีผลรบกวนจากไอระเหยของสารอื่นที่อาจปะปนมากับลมหายใจ

  • จอแสดงผลชนิด Backlit LCD มองเห็นได้ชัดเจนทั้งในที่มืดและสว่าง

  • ได้รับการรับรองคุณภาพจาก NHTSA จากประเทศสหรัฐอเมริกา

  • หลอดเป่าลมหายใจออกแบบให้เฉพาะกับการใช้ร่วมกันกับเครื่องตรวจฯ ซึ่งให้ความปลอดภัยต่อผู้ตรวจวัด