ปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

 
โรคเก๊าท์ ควรดูแลอย่างไร.jpg
 
 

          ถ้ากรรมคือ ผลของการกระทำ พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณอาจจะส่งผลให้คุณเป็นโรค NCDs (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) ก็ได้ ลองมาพยากรณ์พฤติกรรมของคุณกัน

          1. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

          2. สูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่

          3. กินอาหารหวาน – มัน – เค็มจัด

          4. ไม่ค่อยออกกำลังกาย

          5. เครียดบ่อย

          6. มีพ่อ – แม่/ญาติใกล้ชิดป่วยเป็นกลุ่มโรค NCDs

          เช็คแล้วถ้าคุณเป็นแบบที่กล่าวมาข้อใดข้อหนึ่ง คุณก็มีแนวโน้มที่จะเป็นมนุษย์ NCDs ได้ ควรปรับพฤติกรรมเพื่อการใช้ชีวิตในอนาคตจะได้ไม่ลำบาก

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 
support techace