ฝึกสมองป้องกันความจำเสื่อม

 
เลิกเหล้าอย่างไร ไม่ให้รีเทิร์น.jpg
 
 

          โรคความจำเสื่อมหรือ อัลไซเมอร์ เป็นโรคที่มีโอกาสน้อยที่จะสามารถรักษาให้หายสนิทได้ แต่เราสามารถป้องกัน และระวังตัวเองให้ไม่เป็นโรคนี้ได้ด้วยการฝึกสมอง

          1. อ่านหนังสือ สามารถช่วยเสริมสร้างและยืดอายุสมองได้

          2. เขียนหนังสือบ่อย ๆ ช่วยเสริมสร้างและกระตุ้นสมองได้ดี

          3. คิดเลข ช่วยกระตุ้นให้ใช้ความคิด และสมาธิ

          4. เล่นเกมตอบปัญหา เพื่อกระตุ้นให้ใช้ความคิด ฝึกความจำ ความคิด สมาธิ

          5. ฝึกใช้อุปกรณ์ใหม่ ๆ ช่วยเสริมสร้างและกระตุ้นสมองได้ดี

          หมั่นฝึกสมองอยู่เรื่อย ๆ อย่าขี้เกียจ เพื่อในอนาคตจะได้จดจำเรื่องราวต่าง ๆ ที่มีค่า และมีความสุขกับการระลึกถึงประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 
support techace