มีความสุขเข้าไว้ อายุจะยืน?

 
มีความสุขเข้าไว้ อายุจะยืน.jpg
 
 

          ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ในออสเตรเลีย และริชาร์ด เพโต ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด  ประเทศอังกฤษ  ได้ทำงานวิจัยกับผู้หญิงชาวอังกฤษอายุเฉลี่ย 59  ปี  จำนวน 700,000  คน โดยให้พวกเขากำหนดความสุขในแบบของตัวเอง  แล้วติดตามความคืบหน้าในอีก 10 ปีต่อมา

          โดยร้อยละ 39 บอกว่าตัวเองเป็นคนที่มีความสุขเกือบตลอดเวลา  ร้อยละ 44  บอกว่าโดยทั่วไปมักจะมีความสุข ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 17  บอกว่าพวกเขามักจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไร  ซึ่งหลังการติดตามผลกลุ่มที่ไม่ค่อยมีความสุขมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตในระยะเวลา 10  ปีต่อมา  มากกว่ากลุ่มที่มีความสุขถึง 29  เปอร์เซ็นต์  แต่เมื่อศึกษาให้ละเอียดขึ้นในด้านพฤติกรรม คนที่ไม่มีความสุขมักจะมีพฤติกรรมที่ทำลายสุขภาพ  เช่น  การสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 

ดังนั้นคนที่มีความสุขอาจหมายความถึงคนที่ให้คุณค่ากับชีวิตของตนเอง ซึ่งสะท้อนผ่านวิธีการใช้ชีวิตที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 
support techace