เครื่องช่วยหายใจขณะนอนกรน METRAN - JPAP

METRAN - JPAP

เครื่องช่วยหายใจขณะนอนกรน รุ่น JPAP ผลิตภัณฑ์ METRAN ประเทศญี่ปุ่น

 • ได้รับ GOLD DESIGN AWARD เครื่องมีขนาดเล็ก กะทัดรัด สะดวกต่อการพกพา

 • ชุดปล่อยแรงดันน้ำหนักเพียง 360 กรัม ขนาดเครื่อง 9.8 x 15.8 x 5.3 เซนติเมตร

 • บันทึกข้อมูลการใช้งานและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนอนหลับแบบละเอียด

 • มอเตอร์ให้แรงดันสม่ำเสมอ และเสียงเงียบในขณะเครื่องทำงาน

 • เพิ่มอุปกรณ์ให้ความชื้น (Humidifier) ได้

 • มีระบบทำความสะอาดสายอัตโนมัติ

 
เครื่องช่วยหายใจขณะหลับ Hoffrichter POINT2 CPAP/AUTOCPAP/POINT2 BILEVEL ST20/25

HOFFRICHTER - POINT2 CPAP/AUTOCPAP/POINT2 BILEVEL ST20/25

เครื่องช่วยหายใจขณะหลับ รุ่น POINT2 CPAP/AUTOCPAP/POINT2 BILEVEL ST20/25 ผลิตภัณฑ์ HOFFRICHTER ประเทศเยอรมัน

 • ขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายได้สะดวก

 • สำหรับผู้ที่นอนกรนหรือหยุดหายใจขณะนอนหลับ

 • *POINT2CPAP เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกแบบแมนนวล

 • **POINT2AUTOCPAP เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกแบบออโต้

 • ***POINT2BILEVEL ST20/25 เป็นเครื่องช่วยหายใจ 2 ระดับ

 • จอแสดงผลชนิด LCD แสดงระดับแรงดันและปริมาตรอากาศ

 • สัญญาณเตือนเมื่อกิดการขัดข้องขณะทำงานหรือหน้ากากหลุด

 • เก็บบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ป่วยนอนหลับ

 • เพิ่มชุดให้ความชื้นหรือแบตเตอรี่สำรองเพื่อใช้ในกรณีเดินทางได้

 
gครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน Hoffrichter-Lavi40

HOFFRICHTER - LAVI30/ LAVI40

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน รุ่น LAVI30 / LAVI40 ผลิตภัณฑ์ HOFFRICHTER ประเทศเยอรมัน

คุณลักษณะเฉพาะ

 • เครื่องช่วยหายใจขนาดเล็ก สำหรับใช้ในโรงพยาบาลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา

 • ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้ท่อช่วยหายใจและไม่ใส่ท่อช่วยหายใจได้

 • จอแสดงผลชนิด LCD ควบคุมการตั้งค่าด้วยระบบปุ่มสัมผัสและปุ่มหมุน

 • มีโหมด PCV/APCV/PSV/PSV-S/CPAP (กรุณาติดต่อบริษัท หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม)

 • *เฉพาะรุ่น LAVI40 มีแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง