เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Rencare-E1200plus

RENCARE - E1200 PLUS

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รุ่น E1200PLUS ผลิตภัณฑ์ RENCARE ประเทศจีน

 • บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 Channel พร้อมสามารถวิเคราะห์ผลโดยอัตโนมัติ

 • จอภาพแสดงผลชนิด LCD Touch Screen ขนาด 10 นิ้ว

 • มีแป้นพิมพ์ข้อมูล, เครื่องพิมพ์ผล, และปุ่มควบคุมการทำงานประกอบอยู่ในเครื่องเดียวกัน

 • อัตราการกำจัดสัญญาณรบกวน (CMRR) 120 เดซิเบล

 
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Bionet-cardiocare2000

BIONET - CARDIOCARE2000

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รุ่น CARDIOCARE2000 ผลิตภัณฑ์ BIONET ประเทศเกาหลี

 • บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 Channel พร้อมวิเคราะห์ผลโดยอัตโนมัติ

 • จอแสดงข้อมูลเป็นแบบ LCD สามารถแสดงตัวอักษรได้ 2 บรรทัด

 • บันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย ได้แก่ เลขที่เวชระเบียน, ชื่อ, อายุ, เพศ, ส่วนสูง, น้ำหนัก

 • เลือกรูปแบบการพิมพ์ผลได้

 • ระบบะป้องกันจากภาคการกระตุกหัวใจ

 
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Bionet-cardio

BIONET - CARDIO7

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รุ่น CARDIO7 ผลิตภัณฑ์ BIONET ประเทศเกาหลี

 • บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 Channel พร้อมสามารถวิเคราะห์ผลโดยอัตโนมัติ

 • จอภาพแสดงผลเป็นจอภาพสี ขนาด 7 นิ้ว แบบ Touch screen

 • บันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย ได้แก่ เลขที่เวชระเบียน, ชื่อ, อายุ, เพศ, ส่วนสูง, น้ำหนัก

 • ระบบป้องกันจากภาคการกระตุกหัวใจ

 • ระบบการเตือนกรณีที่สายลีดหลุด

 • เลือกรูปแบบการพิมพ์ผลได้ รองรับ PACS และ DICOM (กรุณาสอบถามเพิ่มเติม)