เครื่องฟังเสียงการเต้นหัวใจทารกในครรภ์ Bionet-FC700

BIONET - FC700

เครื่องฟังเสียงการเต้นหัวใจทารกในครรภ์ รุ่น FC700 ผลิตภัณฑ์ BIONET ประเทศเกาหลี

 • วัดการบีบตัวของมดลูกในช่วง ไม่น้อยกว่า 0–99 units

 • ระบบสัญญาณเตือนเมื่ออัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์สูงหรือต่ำกว่าปกติ

 • ระบบการวิเคราะห์ผล CTG โดยอัตโนมัติ และสามารถบันทึกผลลงบนกระดาษพิมพ์ผลทุก 10 นาที

 • ระบบสัญญาณเตือนกรณีที่อัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ผิดปกติ

 • ต่อสาย Event Marker สำหรับให้มารดากดเมื่อทารกในครรภ์ดิ้น                                                

 
เครื่องฟังเสียงการเต้นหัวใจทารกแฝดในครรภ์ Bionet-FC1400

BIONET - FC1400

เครื่องฟังเสียงการเต้นหัวใจทารกแฝดในครรภ์ รุ่น FC1400 ผลิตภัณฑ์ BIONET ประเทศเกาหลี

 • วัดการเต้นของหัวใจทารกแฝด (Twin FHR)

 • ระบบสัญญาณเตือนเมื่ออัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์สูงหรือต่ำกว่าปกติ

 • จอแสดงผล ขนาด 7 นิ้ว

 • ต่อสาย Event Marker สำหรับให้มารดากดเมื่อทารกในครรภ์ดิ้น

 • เลือกใช้กระดาษบันทึกผลแบบม้วน ชนิด Thermal ในการพิมพ์ผลได้

 
Advanced Instrumentations-FM-9000 plus

ADVANCED InstrumenTATIONS - FM-9000 PLUS

เครื่องฟังเสียงการเต้นหัวใจทารกแฝดในครรภ์ รุ่น FM-9000 PLUS ผลิตภัณฑ์ ADVANCED INSTRUMENTATIONS ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • จอภาพขนาด 12.1 นิ้ว

 • มีหูหิ้วเเละพับเก็บได้เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย

 • ตัวเครื่องใช้วิธีการป้อนข้อมูลโดยการสัมผัสคีย์บอร์ดในจอภาพ

 • หน้าจอสามารถแสดงกราฟการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์และตัวเลขได้

 • ใช้กระดาษความร้อนแบบพับในการพิมพ์ผล                                            

 
เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและติดตามการเต้นของหัวใจทารกแฝดในครรภ์ Advanced Instrumentations-FM-3000

ADVANCED InstrumenTATIONS - FM-3000

เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและติดตามการเต้นของหัวใจทารกแฝดในครรภ์ รุ่น FM-3000 ผลิตภัณฑ์ ADVANCED INSTRUMENTATIONS ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 5.6 นิ้ว

 • หน้าจอสามารถแสดงกราฟการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์และตัวเลขได้

 • ตัวเครื่องใช้วิธีการป้อนข้อมูลโดยการสัมผัสคีย์บอร์ดในจอภาพ

 • ใช้กระดาษความร้อนแบบพับในการพิมพ์ผล 

 
เครื่องฟังเสียงการเต้นหัวใจทารกในครรภ์ Advanced Instrumentations-TD-5000

ADVANCED InstrumenTATIONS - TD-5000

เครื่องฟังเสียงการเต้นหัวใจทารกในครรภ์ รุ่น TD-5000 ผลิตภัณฑ์ ADVANCED INSTRUMENTATIONS ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ตัวเครื่องเป็นแบบตั้งโต๊ะ มีน้ำหนักเบา สามารถหิ้วเคลื่อนย้ายได้สะดวก

 • จอภาพชนิด LCD แสดงค่าอัตราการเต้นของหัวใจทารก และเวลา

 • ระบบปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งาน

 • สามารถบันทึกเสียงการเต้นของหัวใจทารก และเปิดฟังในภายหลังได้นาน 240 วินาที

 • มีลำโพงขนาด 2 วัตต์ ได้ยินเสียงชัดเจน เเละสามารถต่อหูฟังขนาด 3.5 มม.

 
เครื่องฟังเสียงการเต้นหัวใจทารกในครรภ์ Advanced Instrumentations-PD-100Pro

ADVANCED MEDICAL - PD-100PRO

เครื่องฟังเสียงการเต้นหัวใจทารกในครรภ์ รุ่น PD-100PRO ผลิตภัณฑ์ ADVANCED MEDICAL ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ขนาดกะทัดรัด สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและใช้งาน

 • มีจอภาพแสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจ ระดับเเบตเตอรี่

 • แบตเตอรี่ติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่อง และเมื่อประจุเต็มสามารถสามารถใช้งานได้ 8 ชั่วโมง

 
เครื่องฟังเสียงการเต้นหัวใจทารกในครรภ์แบบพกพา Ultrasound-technology-PD1+-PD1DWR

ULTRASOUND TECHNOLOGY - PD1+/PD1DWR

เครื่องฟังเสียงการเต้นหัวใจทารกในครรภ์แบบพกพา รุ่น PD1+/PD1DWR ผลิตภัณฑ์ ULTRASOUND TECHNOLOGY ประเทศอังกฤษ

 • เครื่องแบบพกพา มีน้ำหนักเบา

 • จอภาพชนิด LCD แสดงค่าอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์

 • วัดอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ได้ตั้งแต่ 50-210 ครั้งต่อนาที

 • *PD1DWR หัวตรวจกันน้ำสามารถใช้งานในการคลอดในน้ำได้

 • มีปุ่มสำหรับควบคุมระดับความดังของเสียง

 • สัญลักษณ์ไฟแจ้งเมื่อแบตเตอรี่อ่อน

 • น้ำหนัก 300 กรัม รวมหัวตรวจ

 
เครื่องฟังเสียงการเต้นหัวใจทารกในครรภ์ Ultrasound-technology-FetatrackDD250

ULTRASOUND TECHNOLOGY - FETATRACKDD250

เครื่องฟังเสียงการเต้นหัวใจทารกในครรภ์ รุ่น FETATRACKDD250 ผลิตภัณฑ์ ULTRASOUND TECHNOLOGY ประเทศอังกฤษ

 • เครื่องแบบตั้งโต๊ะ

 • จอภาพชนิด LCD แสดงค่าอัตราการเต้นของหัวใจทารก

 • ข้อต่อหัวตรวจจำแนกสีตามความถี่ของหัวตรวจ

 • มีปุ่มแบบหมุนสำหรับควบคุมระดับความดังของเสียงอยู่ด้านบนของตัวเครื่อง