CPAP

เครื่องช่วยหายใจขณะนอนกรน

Oxygen Concentrator

เครื่องผลิตออกซิเจน

Pulse Oximeter

เครื่องวัดชีพจรเเละออกซิเจน

Suction

เครื่องดูดเสมหะหรือน้ำลาย

Nebulizer

เครื่องพ่นละอองยา

Supplies - Cannula

สายแคนนูลา