เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ Daiwha-DI-2000

DAIWHA - DI-2000

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ รุ่น DI-2000 ผลิตภัณฑ์ DAIWHA ประเทศเกาหลี

 • หูหิ้วและฐานวางเครื่องสามารถล็อกติดกับเสาน้ำเกลือได้

 • ใช้ได้กับชุดให้น้ำเกลือมาตรฐานทั่วไปได้ทั้งชุดของผู้ใหญ่และชุดของเด็ก

 • ประตูล็อกแบบ 2 ชั้น เพื่อป้องกันการไหลของสารละลาย

 • ตัวเครื่องน้ำหนัก 1.7 กิโลกรัม

 
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ Daiwha-DI-2200

DAIWHA - DI-2200

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิด 2 ช่องทาง รุ่น DI-2200 ผลิตภัณฑ์ DAIWHA ประเทศเกาหลี

 • ใช้ได้กับชุดให้สารละลายทั่วไปได้

 • ปรับตั้งค่าปริมาตรรวมของการให้สารละลายได้

 • โหมดคำนวณอัตราการให้สารละลายเพื่อความรวดเร็ว

 • สัญญาณเตือนทั้งไฟและเสียงเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น

 • ปุ่มสำหรับเลือก Channel แยกออกจากกันชัดเจน

 
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ Daiwha-DI-4000

DAIWHA - DI-4000

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ รุุ่น DI-4000 ผลิตภัณฑ์ DAIWHA ประเทศเกาหลี

 • หูหิ้วและฐานวางเครื่องล็อกติดกับเสาน้ำเกลือของโรงพยาบาลได้

 • โหมดคำนวณอัตราการให้สารละลายเพื่อความรวดเร็ว

 • ตัวเครื่องน้ำหนัก 1.8 กิโลกรัม

 
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ Daiwha-DS-3000

DAIWHA - DS-3000

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ รุุ่น DS-3000 ผลิตภัณฑ์ DAIWHA ประเทศเกาหลี

 • เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยใช้กระบอกฉีดยา

 • กำหนดช่วงอัตราการให้สารละลาย

 • ระบบเร่งการให้สารละลาย

 • ระดับการเตือนเมื่อสายอุดตัน (Occlusion alarm) ได้อย่างน้อย 9 ระดับ

 • ตัวเครื่องน้ำหนัก 1.8 กิโลกรัม