เครื่องพ่นละอองยา Nidek-pulmomist

NIDEK - PULMO-Mist

เครื่องพ่นละอองยา รุ่น PULMO-MIST ผลิตภัณฑ์ NIDEK จากประเทศสหรัฐอเมริกา

  • ระดับความดังเสียงของเครื่องประมาณ 55 เดซิเบล

  • ใส่ที่กรองฝุ่น (Filter) สามารถถอดเปลี่ยนได้

  • อัตราการให้ละอองยา 0.1 มิลลิลิตรต่อนาที

  • กระเปาะพ่นละอองยาขนาด 2 มิลลิลิตร

 
เครื่องพ่นละอองยา Yuwell-403C

YUWELL - 403C

เครื่องพ่นละอองยา รุ่น 403C ผลิตภัณฑ์ YUWELL จากประเทศจีน

  • แรงดันของลมที่ปล่อยประมาณ 0.15 MPa และมีอัตราความเร็วของอากาศประมาณ 10 ลิตรต่อนาที

  • อัตราการพ่นละอองยา 0.20 ml/min

  • ระดับความดังของเครื่องประมาณ 65 เดซิเบล

  • น้ำหนักตัวเครื่องประมาณ 2.3 กิโลกรัม