ชุดส่องหลอดลมเพื่อใส่ท่อช่วยหายใจ Swantia-laryngoscope

SWANTIA - LARYNGOSCope

ชุดส่องหลอดลมเพื่อใส่ท่อช่วยหายใจ รุ่น LARYNGOSCOPE ผลิตภัณฑ์ SWANTIA ประเทศปากีสถาน

  • มี 2 แบบ คือ Fiber optic และ Conventional

  • *Fiber optic ใช้ท่อนำแสง **Conventional เป็นหลอดไฟ

  • หลอดไฟเป็นแบบ LED วัสดุ Stainless steel

  • แผ่นส่องตรวจ (Blade) ทำจากสแตนเลส ไม่เกิดสนิม

  • เลือกแผ่นส่องตรวจได้ทั้งแบบตรงและแบบโค้ง และเลือกขนาดได้

  • กำหนดจำนวนแผ่นส่องตรวจในชุดได้ บรรจุภายในกระเป๋าหรือกล่องพลาสติก