Lutech - DATALYS760

เครื่องติดตามสัญญาณชีพ รุ่น DATALYS760 ผลิตภัณฑ์ Lutech ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • จอภาพแสดงผลชนิด Color TFT Touch screen

 • ตั้งค่าเวลาในการวัดค่าแบบ Auto

 • ช่องเสียบสายวัดความดัน มีฝาปิดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้า เพื่อยืดอายุการใช้งาน

 • มีระบบสัญญาณเตือนในกรณีที่ผู้ป่วยหยุดหายใจ (Apnea)

 • แบตเตอรี่ภายในเครื่องสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

 • มีช่องสำหรับเสียบ SD card, USB, Network, VGA และช่องสำหรับเสียบปากกาสัมผัสหน้าจอ

 
Lutech-datalys780.png

Lutech - DATALYS780

เครื่องติดตามสัญญาณชีพ รุ่น DATALYS780 ผลิตภัณฑ์ Lutech ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • จอภาพแสดงผลชนิด Color TFT Touch screen

 • วัดค่าความดันโลหิตของเด็กเเละผู้ใหญ่ได้

 • ช่องเสียบสายวัดความดัน มีฝาปิดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้า เพื่อยืดอายุการใช้งาน

 • แบตเตอรี่ภายในเครื่อง สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

 • ปรับตั้งการแสดงผลที่หน้าจอภาพได้ทั้งแบบหน้าจอปกติและแบบตัวเลขขนาดใหญ่

 • มีช่องสำหรับเสียบ SD card, USB, Network, VGA และช่องสำหรับเสียบปากกาสัมผัสหน้าจอ

 
เครื่องติดตามสัญญาณชีพ Bionet-BM3

BIONET - BM3

เครื่องติดตามสัญญาณชีพ รุ่น BM3 ผลิตภัณฑ์ BIONET ประเทศเกาหลี

 • วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

 • วัดอัตราการเต้นของหัวใจ

 • วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

 • วัดค่าความดันโลหิตของเด็กเเละผู้ใหญ่

 • น้ำหนักตัวเครื่อง 3.1 กิโลกรัม

 
เครื่องติดตามสัญญาณชีพ Bionet-BM5

BIONET - BM5

เครื่องติดตามสัญญาณชีพ รุ่น BM5 ผลิตภัณฑ์ BIONET ประเทศเกาหลี

 • จอภาพแสดงผลชนิด Color TFT-LCD

 • มีสัญญาณเตือนเมื่ออัตราการเต้นของหัวใจสูงหรือต่ำกว่าที่ตั้งไว้

 • วัดค่าความดันโลหิตของเด็กเเละผู้ใหญ่

 • มีระบบสัญญาณเตือนในกรณีที่ผู้ป่วยหยุดหายใจ (Apnea)

 • สัญญาณไฟเตือนที่หูหิ้ว เพื่อความสะดวกในการติดตาม กรณีที่มี Alarm

 
เครื่องติดตามสัญญาณชีพ Bionet-BM7

Bionet - BM7

เครื่องติดตามสัญญาณชีพ รุ่น BM7 ผลิตภัณฑ์ BIONET ประเทศเกาหลี

 • จอภาพแสดงผลชนิด Color TFT-LCD Touch Screen

 • ระบบสัญญาณเตือนในกรณีที่ผู้ป่วยหยุดหายใจ (Apnea)

 • ป้อนข้อมูลคนไข้ได้โดยแสดงชื่อ-นามสกุล  เพศ วันเดือนปีเกิด น้ำหนัก เเละส่วนสูง

 • ฟังก์ชันคำนวณการให้ยาและมีตาราง Titration Table เพื่อความสะดวกในการให้ยาแก่ผู้ป่วย

 • มีช่อง USB และ SD card สำหรับส่งข้อมูลย้อนหลังที่เครื่องจัดเก็บ และสามารถนำไฟล์ไปเปิดดูข้อมูลได้ผ่านโปรแกรม Microsoft Excel

 
เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ Rencare-I7000

RENCARE - I7000

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ รุ่น I7000 ผลิตภัณฑ์ RENCARE ประเทศจีน

 • วัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ใช้เทคนิคการวัดแบบ Oscillometric

 • ระบบป้องกันแรงในผ้าพันแขนเกินดันเกิน ในช่องอย่างน้อย 0-280 mmHg

 • มีปุ่มกดและปุ่มหมุนควบคุมการทำงานอยู่ทางด้านหน้า แสดงสัญลักษณ์ เพื่อความสะดวกแก่การใช้งาน

 • น้ำหนักตัวเครื่อง 1.5 กิโลกรัม

 
เครื่องวัดชีพจรและออกซิเจน Nonin-Avant2120

NONIN - AVANT2120

เครื่องวัดชีพจรเเละออกซิเจน รุ่น AVANT2120 ผลิตภัณฑ์ NONIN ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • จอแสดงผลตัวเลขมองเห็นได้ชัดเจนทั้งในที่มืดและสว่าง

 • สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแบบ Auto และ Manual

 • สามารถเรียกดูค่าความดันโลหิตย้อนหลังได้

 • มี Bar Graph แสดงความแรงของสัญญาณชีพจร และสามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อสัญญาณที่วัดได้ไม่ปกติ

 • ตัวเครื่องน้ำหนัก 1.3 กิโลกรัม

 
Utas-UM300-10.png

UTAS - UM300-10

เครื่องติดตามสัญญาณชีพ รุ่น UM300-10 ผลิตภัณฑ์ UTAS ประเทศยูเครน

 • จอภาพแสดงผลชนิด Color TFT Touch screen

 • วัดค่าความดันโลหิตของเด็กเเละผู้ใหญ่

 • ระบบสัญญาณเตือนในกรณีที่ผู้ป่วยหยุดหายใจ (Apnea)

 • สัญญาณไฟเตือนบนหน้าจอและด้านบนของเครื่อง เพื่อความสะดวกในการติดตาม กรณีที่มี Alarm

 • เชื่อมต่อจอแสดงผลภายนอกได้ โดยแสดงได้ 2 หน้าจอผ่านทางสาย HDMI

 • พิมพ์ผลได้จากเครื่องพิมพ์ผลภายนอก (อุปกรณ์เสริมซื้อเพิ่มเติมในอนาคต)

 

UTAS - UM300-15

เครื่องติดตามสัญญาณชีพ รุ่น UM300-15 ผลิตภัณฑ์ UTAS ประเทศยูเครน

 • จอภาพแสดงผลชนิด Color TFT Touch screen

 • วัดค่าความดันโลหิตของเด็กเเละผู้ใหญ่

 • ระบบสัญญาณเตือนในกรณีที่ผู้ป่วยหยุดหายใจ (Apnea)

 • สัญญาณไฟเตือนบนหน้าจอและด้านบนของเครื่อง เพื่อความสะดวกในการติดตาม กรณีที่มี Alarm

 • เชื่อมต่อจอแสดงผลภายนอกได้ โดยแสดงได้ 2 หน้าจอผ่านทางสาย HDMI

 • พิมพ์ผลได้จากเครื่องพิมพ์ผลภายนอก (อุปกรณ์เสริมซื้อเพิ่มเติม)