เครื่องวัดชีพจรเเละออกซิเจน Nonin-7500/7500FC

NONIN - AVANT2120

เครื่องวัดชีพจรเเละออกซิเจน รุ่น AVANT2120 ผลิตภัณฑ์ NONIN ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • จอแสดงผลตัวเลขมองเห็นได้ชัดเจนทั้งในที่มืดและสว่าง

 • วัดความดันโลหิตได้ทั้งแบบ Auto และ Manual

 • สามารถเรียกดูค่าความดันโลหิตย้อนหลังได้

 • Bar Graph แสดงความแรงของสัญญาณชีพจร เปลี่ยนสีได้เมื่อสัญญาณที่วัดได้ไม่ปกติ

 • ตัวเครื่องน้ำหนัก 1.3 กิโลกรัม

 
เครื่องวัดชีพจรเเละออกซิเจน Nonin-Avant2120

NONIN - 7500

เครื่องวัดชีพจรเเละออกซิเจน รุ่น 7500 ผลิตภัณฑ์ NONIN ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • วัดและติดตามปริมาณค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด พร้อมแสดงอัตราการเต้นของชีพจร

 • ใช้งานได้นานต่อเนื่อง 16 ชั่วโมง

 • ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักตัวเครื่อง 900 กรัม

 • ใช้งานได้ที่ระดับความสูงจากพื้นดิน 2,400 เมตร

 
เครื่องวัดชีพจรออกซิเจนแบบพกพา Nonin-palmsat2500

NONin - PALMSAT2500

เครื่องวัดชีพจรเเละออกซิเจนเเบบพกพา รุ่น PALMSAT2500 ผลิตภัณฑ์ NONIN ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • จอแสดงภาพเป็นชนิด LED สีแดง มองเห็นได้ชัดเจนทั้งในที่มืดและสว่าง

 • ใส่แบตเตอรี่โดยการเลื่อนฝาเปิดปิด โดยใช้แบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน ใช้งานได้ 80 ชั่วโมง

 • สัญญาณไฟแสดงคุณภาพของชีพจร เปลี่ยนสีได้ 3 สี ตามคุณภาพของสัญญาณชีพจรที่ได้รับ

 • ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางเครื่องบินได้สูงถึงระดับ 2,400 เมตร

 
เครื่องวัดชีพจรเเละออกซิเจนเเบบบลูทูธ Nonin-3150

NONIN - 3150

เครื่องวัดชีพจรเเละออกซิเจนเเบบบลูทูธ รุ่น 3150 ผลิตภัณฑ์ NONIN ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ตัวเครื่องมีขนาดเล็กคล้ายนาฬิกา ใช้งานได้สะดวกโดยสวมไว้บริเวณข้อมือของผู้ป่วย

 • แสดงค่าปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดเเละชีพจรเป็นตัวเลขบนจอแสดงผลชนิด LCD

 • ทำงานได้โดยใช้แบตเตอรี่ ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน และสามารถใช้งานได้ 24 ชั่วโมง

 • ถ่ายทอดข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลภายหลังได้       

 
เครื่องวัดชีพจรเเละออกซิเจน Nonin-8500

NONIN - 8500

เครื่องวัดชีพจรเเละออกซิเจน รุ่น 8500 ผลิตภัณฑ์ NONIN ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • จอแสดงภาพเป็นชนิด LED สีแดง มองเห็นได้ชัดเจนทั้งในที่มืดและสว่าง

 • ใช้งานได้กับแบตเตอรี่ ขนาด AA จำนวน 6 ก้อน โดยใช้งานได้ 160 ชั่วโมง

 • สัญญาณไฟแสดงคุณภาพของชีพจร ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนสีได้ 3 สี

 • ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางเครื่องบินได้สูงถึงระดับ 2,400 เมตร                    

 
เครื่องวัดชีพจรเเละออกซิเจน Nonin-9590

NONIN - 9590

เครื่องวัดชีพจรเเละออกซิเจน รุ่น 9590 ผลิตภัณฑ์ NONIN ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • เครื่องขนาดเล็กกะทัดรัด มีสายสำหรับคล้องคอ สะดวกแก่การพกพา

 • จอแสดงผลการตรวจวัดเป็นตัวเลขชนิด LED สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งในที่มืดและสว่าง

 • ทนทาน ซึ่งได้รับการทดสอบการตกกระแทก (Drop Test)

 • สัญญาณไฟชนิด LED สามารถเปลี่ยนสีได้ตามคุณภาพของชีพจรที่วัดได้

 • เปิดและปิดเองโดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มเพื่อเปิดหรือปิดสวิทซ์การใช้งาน

 
เครื่องวัดชีพจรเเละออกซิเจน Nonin-9570

NONIN - 9570

เครื่องวัดชีพจรเเละออกซิเจน รุ่น 9570 ผลิตภัณฑ์ NONIN ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • เครื่องเล็กกะทัดรัด มีความทนทานต่อแรงกระแทก

 • จอแสดงผลการตรวจวัดเป็นตัวเลขชนิด LCD

 • จอแสดงผลจะสว่างโดยอัตโนมัติเมื่อใช้งานในบริเวณที่มีความสว่างน้อย

 • ใช้งานได้ในที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2,400 เมตร