เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร Nonin-9847

NONIN - 9847

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร รุ่น 9847 ผลิตภัณฑ์ NONIN ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาได้สะดวก

 • วัดค่าอัตราการเต้นของชีพจรได้ในช่วง 18-321 ครั้งต่อนาที

 • จอภาพแสดงผลชนิด LED สีแดง มองเห็นได้ชัดเจนทั้งในที่มืดและที่สว่าง

 • สถานะไฟเพื่อบ่งบอกถึงคุณภาพของสัญญาณชีพจรที่ตรวจวัด

 • ระบบเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ ดังนี้ Apnea, SpO2 high/low, Pulse rate high/low

 
เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออก Nonin-Respsense

NONIN - RESPSENSE

เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออก รุ่น RESPSENSE ผลิตภัณฑ์ NONIN ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ใช้เทคนิคการวัดค่าแบบ Sidestream

 • วัดค่า EtCO2 ได้ตั้งแต่ 0-99 mmHg

 • วัดอัตราการหายใจได้ตั้งแต่ 3-80 ครั้งต่อนาที

 • จอภาพแสดงกราฟ EtCO2 ได้

 • ระบบสัญญาณเตือน เมื่อเกิดความผิดปกติ

 • แบตเตอรี่ชนิดประจุไฟฟ้าซ้ำใหม่ ใช้งานได้ 2 ชั่วโมง

 
เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออก Nonin-Lifesense

NONIN - LIFESENSE

เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออก และติดตามปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด รุ่น LIFESENSE ผลิตภัณฑ์ NONIN ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ขนาดเล็ก กะทัดรัด สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

 • วัดอัตราการหายใจได้ตั้งแต่ 3-80 ครั้งต่อนาที

 • วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนและชีพจรได้

 • จอภาพแสดงกราฟ EtCO2 ได้

 • เรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้

 • ระบบสัญญาณเตือน เมื่อเกิดความผิดปกติ

 
เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเนื้อเยื่อ Nonin-Regional-Oximetry

NONIN - REGIONAL OXIMETRY

เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเนื้อเยื่อ รุ่น REGIONAL OXIMETRY ผลิตภัณฑ์ NONIN ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • มีสัญลักษณ์เตือนเมื่อสัญญาณที่ตรวจจับจากผู้ป่วยต่ำ (Poor signal)

 • เลือกตำแหน่งมาตรฐานที่ใช้วัดค่าปริมาณออกซิเจนในเนื้อเยื่อได้

 • ดูค่าย้อนหลังได้สูงสุดถึง 24 ชั่วโมง

 • ตัวเครื่องน้ำหนัก 1 กิโลกรัม