SERVICES

บริษัท เทคเอซ จำกัด ให้การสนับสนุนและดูแลลูกค้าในการซ่อมผลิตภัณฑ์และให้คำแนะนำรวมถึงความเชื่อเหลือในด้านต่างๆ โดยช่างที่ผ่านการฝึกอบรมและเป็นช่างผู้ชำนาญงานของศูนย์บริการ

techace-repair

บริการตรวจเช็คและซ่อมผลิตภัณฑ์

บริษัท เทคเอซ จำกัด มีบริการหลังการหลังการขายอย่างครบวงจร อาทิเช่น บริการตรวจเช็คผลิตภัณฑ์หลังการขายทุก 3 เดือน  / 6 เดือน , ผลิตภัณฑ์เกิดปัญหาจากการใช้งาน ลูกค้าสามารถแจ้งมายังแผนกบริการเพื่อให้ช่างเทคนิคไปดูหน้างานหรือส่งผลิตภัณฑ์กลับเข้ามายังบริษัทฯ เพื่อทำการตรวจเช็คหรือเปลี่ยนอะไหล่ให้แก่ลูกค้า

เทคเอซ-calibration-service

บริการสอบเทียบ

บริษัท เทคเอซ จำกัด ส่งเสริมและสนับสนุนให้ระบบการวัดของเครื่องมือแพทย์มีความถูกต้องแม่นยำ เป็นการเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยให้มีมาตรฐานระดับสากล และยังมีช่างเทคนิคที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านมาตรวิทยา พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อให้ผลการรักษาผู้ป่วยมีคุณภาพยิ่งขึ้น

techace-accessories

บริการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม

บริษัท เทคเอซ จำกัด มีบริการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมทุกชนิด สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัท เทคเอซ จำกัด ได้จำหน่ายให้ลูกค้า เช่น หน้ากากสำหรับเครื่อง CPAP, แผ่นกรองอากาศ, ผ้าพันแขน เป็นต้น จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด