สายแคนนูลา Salter labs-Cannula

SALTER LABS - CANNULA

สายแคนนูลา (CANNULA) ผลิตภัณฑ์ SALTER LABS ประเทศสหรัฐอเมริกา

  • มีทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

  • มีหลายแบบ เช่น สำหรับตรวจการนอนหลับ หรือสำหรับให้ออกซิเจน

  • สายมีความอ่อนนุ่ม น้ำหนักเบา รูปทรงโค้งพอดีกับตำแหน่งสรีระ

  • เหมาะสำหรับการใช้งานในระยะยาวต่อครั้ง บรรจุ 1 กล่อง จำนวน 25 เส้น

    (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อเลือกประเภทของสายให้ตรงกับการใช้งาน)